Viime vuonna Suomen museoissa kaikkien aikojen käyntiennätys

11.6.2018

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden taloutta, henkilöstöä ja toimintaa kuvaavat tilastotiedot vuodelta 2017 Museotilasto-verkkopalvelussa.

Viime vuonna museokäyntejä tilastoitiin yhteensä yli 7 miljoonaa (7 079 919), mikä on kaikkien aikojen käyntiennätys Suomen museoissa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,9 prosenttia. Vuonna 2017 Suomen 154 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät yhteensä 323:a museokohdetta.

Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa. Keskimäärin käyntejä yksittäisessä museokohteessa oli 22 912. Näyttelyiden lisäksi museoissa järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi opastuksia tilastoitiin yli 62 000, työpajoja lähes 10 000, muita yleisötapahtumia yli 7 000 ja vaihtuvia näyttelyitä yli 1 000.

Museoiden omat tulot eli pääsymaksuista, palvelu- ja tuotemyynnistä sekä muista omatoimisista tuloista ja sponsorituesta muodostuvat tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin seitsemän prosenttia. Museoiden kokonaismenot olivat n. 251,7 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Viime vuoden tilastokysely lähetettiin 154:lle museolle ja vastaus saatiin kahta museota lukuun ottamatta kaikilta.

Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta. Tulevan kesän ja syksyn aikana sivustolla julkaistaan aineiston pohjalta tehtyjä tilastokortteja, joissa analysoidaan lukuja tarkemmin. Tilastohaku ja avoimena tietona julkaistut tilastotaulukot vuosilta 2007–2017 ovat käytettävissä osoitteessa www.museotilasto.fi