Taidemaalariliitto luopuu näyttelyvuokrista tm•galleriassa

5.2.2021
Hannah Hambergin näyttely Syntymämerkki on parhaillaan esillä tm•galleriassa. Kuva: Taidemaalariliitto

Liiton mukaan päätös luopua näyttelyvuokrista helpottaa kuvataiteilijoiden edellytyksiä järjestää näyttely pääkaupunkiseudulla.

Taidemaalariliitto ei peri vuoden 2021 alusta lähtien näyttelyvuokraa taiteilijoilta ylläpitämässään tm•galleriassa. Päätöksen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän suositus, ettei merkittävää valtionavustusta saava näyttelyjärjestäjä perisi näyttelyn vuokrakustannuksia taiteilijalta.

Liitto on alentanut taiteilijoilta perittävää näyttelyvuokraa asteittain vuodesta 2019 lähtien. Samoihin aikoihin Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusten korotusten turvin useissa taiteilijajärjestöissä tehtiin päätöksiä näyttelyvuokrien alentamisesta. Taiteilija-lehti kirjoitti tilanteesta tuolloin.

Taidemaalariliiton mukaan päätös luopua kokonaan taiteilijoille kohdistuvista vuokrakuluista helpottaa kuvataiteilijoiden edellytyksiä järjestää näyttely pääkaupunkiseudulla ja edistää alan reiluja käytänteitä.