Taiken tuki yhteisögallerioille kasvoi, miten se näkyy näyttelyvuokrissa?

28.3.2019Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen
Valokuvagalleria Hippolytessä vuokranalennukset tulevat voimaan tämän vuoden alusta. Kuva Valokuvataiteilijoiden värivedostusosuuskunta Värinän Manual-näyttelystä Hippolytessä toukokuussa 2018. Kuva: Milla Talassalo

Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusten korotusten turvin on useissa taiteilijajärjestöissä tehty päätöksiä näyttelyvuokrien alentamisen ensiaskeleista.

Taiteen edistämiskeskus julkisti helmikuun lopulla vuoden 2019 toiminta-avustusten saajat. Yhteensä tukea myönnettiin 9 605 000 euroa, josta visuaalisten taiteiden avustuksia jaettiin noin 2,3 miljoonaa euroa. Kuvataiteelle ja valokuvataiteelle avustuksia myönnettiin yhteensä 1 531 000 euroa. Mediataiteen tuki on 105 000 euroa.

Syksyn 2017 haussa Taike kiristi näyttelytoimintaa järjestävien yhteisöjen tukiehtoja lisäämällä hakuilmoitukseen maininnan siitä, että merkittävää tukea saavat kuva- tai valokuvataiteen gallerioita ylläpitävät yhteisöt saavat periä taiteilijoilta korkeintaan kohtuullisia näyttelyvuokria.

Uudella käytännöllä halutaan purkaa samaan tarkoitukseen myönnettyjä päällekkäisiä tukia – sitä, että esimerkiksi taiteilijan saama kohdeapuraha menee jo tukea saaneen yhteisögallerian perimään näyttelymaksuun.

Tämän vuoden myönnöissä monien taiteilijajärjestöjen saama tukisumma kasvoi edellisestä vuodesta (lista jutun lopussa). Korotusten turvin on esimerkiksi Suomen Taiteilijaseuran kuudessa jäsenliitossa voitu tehdä päätöksiä liittojen gallerioiden näyttelyvuokrien alentamisen ensiaskeleista.

”Korotusten tarkoitus on vahvistaa yhteisöjen taloudellista tilannetta siten, että ne pystyvät reagoimaan näyttelymaksujen poistamisen tavoitteeseen”, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho toteaa.

Korotusten tarkoitus on vahvistaa yhteisöjen taloudellista tilannetta siten, että ne pystyvät reagoimaan näyttelymaksujen poistamisen tavoitteeseen.

Toiminta-avustuksia ei ole kohdennettu tiettyihin kustannuksiin, kuten vuokriin, vaan ne on tarkoitettu yleisesti toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Terho kuitenkin sanoo, että näyttelyvuokrien muutoksia seurataan tarkkaan, kun yhteisöt raportoivat tuen käytöstä.

”Viime vuoden aikana neljä toiminta-avustusta saanutta organisaatiota on ilmoittanut luopuvansa näyttelymaksujen perimisestä. Useat muut ovat esittäneet Taikelle suunnitelmansa maksuista luopumisesta ja lähes kaikki yhteisöt ovat ilmoittaneet vähintään pienentävänsä näyttelymaksujen suuruutta jo vuonna 2019.”

Terhon mukaan varsinaisia sanktioita ei ole luvassa, jos vuokranalennukset eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa, mutta tarpeen mukaan näyttelymaksukäytännöt otetaan huomioon tulevien vuosien päätöksissä.

Taidemaalariliiton ylläpitämän tm•gallerian näyttelyvuokraa alennetaan asteittain ensi syksystä alkaen. Kuva Satu Rautiaisen näyttelystä Paint in a Room syksyltä 2018. Kuva: Rosa Kuosmanen

Vuokrattomuuden tueksi toivotaan varmuutta järjestöjen rahoitukseen

Taiken kiristyneet hakuehdot liittyen gallerioiden vuokranalennuksiin tai vuokrattomuuteen pyrkimisestä otettiin liitoissa pari vuotta sitten vastaan ristiriitaisin tuntein. Samaan aikaan kun galleriavuokrakeskustelu herätti toivoa taiteilijan työn helpottumisesta, se myös aiheutti huolta liittojen gallerioiden toimintaedellytysten säilymisestä.

”Ensireaktio oli toki huolestunut – liitoissa kannettiin huolta siitä, miten galleriatoimintaa olisi mahdollista jatkaa, mikäli avustusten taso ei lainkaan nousisi”, Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri sanoo nyt.

”Emme toisin sanoen tienneet, mistä jo valmiiksi niukkaan budjettiin syntyvää aukkoa täydennettäisiin”, Valokuvataiteilijoiden liiton toiminnanjohtaja Henna Harri lisää.

Taiken myöntämien korotusten sekä Helsingin kaupungilta ensimmäistä kertaa saatujen toiminta-avustusten turvin monet pääkaupunkiseudun järjestögalleriat ovat nyt sitoutuneet vuokrien portaittaiseen alentamiseen heti tästä vuodesta alkaen.

”Valokuvagalleria Hippolytessä vuokranalennukset tulevat voimaan jo tämän vuoden alusta, myös takautuvasti niiden vuokrien osalta, jotka on ehditty maksaa ennen liiton hallituksen tekemää päätöstä. Suunnitelmissa on laskea vuokria joka vuosi, kunnes ne ovat kohtuulliset tai olemattomat”, Harri kertoo.

Hippolyten vuokra on vuoden alusta VTL:n jäseniltä 1 600 euroa ja muilta 2 000 euroa. Gallerian studion vuokra on kaikilta taiteilijoilta 500 euroa. Vuokraa on laskettu molempien hintojen osalta 700 euroa ja studion 160 euroa.

Taidemaalariliiton tavoitteena on, että jäseniltä perittävästä näyttelyvuokrasta luovutaan kokonaan vuonna 2021.

Myös Taidemaalariliiton hallitus on päättänyt, että liiton ylläpitämän tm•gallerian näyttelyvuokraa alennetaan asteittain ensi syksystä alkaen.

Tm•gallerian vuokra jäsenille on tällä hetkellä kolmen viikon näyttelyjaksosta 1 550 euroa ja muille 1 886,35 euroa. Syksyn 2019 alusta vuokra laskee 1 550 eurosta 1000 euroon (ei-jäsenille 1 550 euroon). Taidemaalariliiton hallitus on jo päättänyt vuokranalennuksista myös vuodelle 2020: vuoden 2020 alusta alkaen näyttelyvuokra jäsenille on 500 euroa (ei-jäsenille 1000 euroa).

”Tavoitteenamme on, että jäseniltä perittävästä näyttelyvuokrasta luovutaan kokonaan vuonna 2021”, Alina Mänttäri kertoo.

Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri (vas.) ja Valokuvataiteilijoiden liiton toiminnanjohtaja Henna Harri. Kuvat: Anna Autio (vas.) ja Minna Kurjenluoma

Kuvataideliitot ovat yksimielisiä siitä, että näyttelytilojen maksuttomuus on ehdottomasti kaikkien etu, mutta sen vakiinnuttaminen edellyttää ennen kaikkea valtionavustusten riittäviä tasokorotuksia ja varmuutta järjestöjen rahoitukseen.

”Suurin haasteemme on pitkäjänteinen suunnittelu tilanteessa, missä emme voi tietää tulevien vuosien valtionavustusten tasoa”, Mänttäri toteaa.

Henna Harrin mukaan maksuttomuus on mahdollista, jos päättäjät ja rahoittajat pitävät monimuotoisen kuvataiteen kentän olemassaoloa tärkeänä myös jatkossa.

”On kiinnostavaa nähdä, miten uudet käytännöt tulevat vaikuttamaan kuvataiteen kentän ruohonjuuritason organisaatioihin ja rakenteisiin tulevaisuudessa. Joka tapauksessa on selvää, että taiteilijoiden tilannetta muutos tulee helpottamaan.”

Kuvataiteen avustukset vuonna 2019, yhteensä 1 040 000 euroa: 

Ars-Häme ry, Hämeenlinna, 15 000 €
Arte ry, Turku, 25 000 €
Checkpoint Helsingin Tukiyhdistys ry, Helsinki, 10 000 €
Helsingin Taiteilijaseura ry – Konstnärgillet i Helsingfors rf, Helsinki, 15 000 €
Joensuun Taiteilijaseura ry, Joensuu, 10 000 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry, Jyväskylä, 15 000 €
Kaakon taide – visuaalisten taiteiden verkosto ry, Lappeenranta, 18 000 €
Kauno ry, Lahti, 15 000 €
Lapin Taiteilijaseura ry, Rovaniemi, 15 000 €
Mehiläispesä ry, Helsinki, 40 000 €
Muu ry, Helsinki, 120 000 €
Osuuskunta Forum Box, Helsinki, 30 000 €
Oulun Taiteilijaseura -63 r.y., Oulu, 15 000 €
Platform rf, Vasa, 10 000 €
Rajataide ry, Tampere, 10 000 €
Suomen biotaiteen seura ry, Helsinki, 40 000 €
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Helsinki, 90 000 €
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, Helsinki, 47 000 €
Suomen Taidegraafikot ry, Helsinki, 92 000 €
Taidekoulu Maan Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 118 000 €
Taidemaalariliitto – Målarförbundet ry, Helsinki, 110 000 € (vuonna 2018 95 000 €)
Tampereen Taiteilijaseura ry, Tampere, 20 000 €
Turun Taiteilijaseura ry, Turku, 20 000 €
Vapaan Taidekoulun kannatusyhdistys ry, Helsinki, 140 000 €

Valokuvataide, yhteensä 491 000 euroa:

Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus rf, Karjaa, 20 000 €
Luovan valokuvauksen keskus ry, Jyväskylä, 34 000 €
Mikkelin valokuvataide ry, Mikkeli, 20 000 €
Pohjoinen valokuvakeskus ry – Nordliga fotocentret ry, Oulu, 90 000 €
Valokuvakeskus Nykyaika ry, Tampere, 90 000 €
Valokuvakeskus Peri ry, Turku, 68 000 €
Valokuvataiteilijoiden liitto ry, Helsinki, 135 000 € (vuonna 2018 115 000 €)