Ehdotettu taiteilija-allianssikokeilu jättäisi ulkopuolelle kuvataiteilijat ja kirjailijat

31.1.2019Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen

Selvityksen mukaan Suomessa ei ole oikeudellisia esteitä taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys esittää käynnistettäväksi kolmivuotista taiteilija-allianssikokeilua, jossa taiteilijoista mukana olisivat näyttelijät, tanssijat ja muusikot. Kokeilu edellyttäisi noin 5,7 miljoonan euron ylimääräistä valtionrahoitusta.

Allianssimallissa tarkoitusta varten perustettu organisaatio tarjoaa jatkuvan työsuhteen joukolle allianssin jäsenyyskriteerit täyttäviä freelancereita. Näin se pyrkii lisäämään vapaan kentän ammattilaisten mahdollisuuksia jatkuvaan työskentelyyn ilman työttömyyskausia. Käytännössä taiteilija-allianssi tarjoaa puitteet ja myös luo velvoitteen ylläpitää ammattitaitoa ja hakea aktiivisesti uusia töitä tai apurahoja.

Allianssiaikanaan taiteilija työllistyy työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla, minkä toivotaan poistavan työttömyysturvaan liittyviä ongelmia erityisesti lyhyiden työsuhteiden osalta. Selvityksen mukaan on tarkoitus, että taiteilija työskentelee vuosittain noin puolet työajasta ulkopuolisille työn- tai toimeksiantajille. Muualla työskentelyn ajalta ei makseta allianssipalkkaa.

Selvityshenkilö, työoikeuden professori Seppo Koskisen mukaan kokeilun valmisteluvaihe voisi tapahtua jo syksyllä 2019. Tällöin allianssikokeilu tapahtuisi vuosina 2020–2022.

Ruotsin Teatteriallianssissa on jäsenenä noin 160 näyttelijää. Suomen mallissa näyttelijöillä, tanssijoilla ja muusikoilla olisi yksi yhteinen allianssi. Kuva: Teateralliansen

Pohjoismaista taiteilija-allianssimalli on käytössä Ruotsissa ja Norjassa, joissa edustettuina ovat samat taiteenalat omissa allianssiorganisaatioissaan. Suomen osalta kuitenkin esitetään vain yhtä allianssia, johon kokeiluvaiheessa valittaisiin jokaisesta ammattiryhmästä 20 taiteilijaa työsuhteeseen.

Vastaava malli luotava myös muille taiteenaloille

Ehdotetussa kokeilussa allianssiyhtiön perustavat kyseisiä taiteilijaryhmiä edustavat ammattijärjestöt yhdessä heitä työllistävien työnantajien kanssa. Allianssiyhtiön osakkaita ovat suunnitellussa mallissa Suomen Muusikkojen liitto ry, Suomen Näyttelijäliitto ry, Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry.

Selvityksessä kuitenkin ennakoidaan, että kokeilun jälkeen on harkittava niin kutsutun allianssiperheen muodostamista siten, että tanssijat, näyttelijät ja muusikot muodostaisivat yhden allianssin, ja kuvataiteilijat, säveltäjät ja kirjailijat toisen.

”Yhdenvertaisuussyistä muillekin kuin muusikoille, tanssijoille ja näyttelijöille on luotava vastaava malli turvaamaan lyhytaikaisten työsuhteiden / projektiluonteisten tehtävien väliin ajoittuvia työttömyysjaksoja”, Koskinen toteaa.

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhosen mielestä vain tiettyjen alojen taiteilijoille tarkoitettu allianssikokeilu ei ole tarpeeksi yhdenvertainen eikä helpota kipeimmin lisärahoitusta kaipaavien taiteenalojen tilannetta.

”On hienoa, että taiteen ja kulttuurin alalla etsitään kokeilujenkin avulla uusia malleja parantamaan taiteilijoiden toimeentuloa. Suomen Taiteilijaseura katsoo kuitenkin, että taidealojen välillä tulisi noudattaa tasapuolisuutta ja korjata ensin toimeentulokuopassa olevien kuvataiteilijoiden asemaa. On ilahduttavaa, että Seppo Koskinen nostaa selvityksessä esiin alojen välisen yhdenvertaisuuden myös taiteilija-allianssimallin kokeilussa.”

Tutustu selvitykseen