Framen johtaja Raija Koli visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksesta: ”Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!”

19.2.2013
Kuva: Aleksi Niemelä

Uuden FRAME-säätiön johtajana on vuoden alusta toiminut filosofian maisteri Raija Koli. Aikaisemmin Koli on toiminut Suomen Lontoon instituutin johtajana sekä muun muassa Svenska Teaternin ja Helsingin juhlaviikkojen tuotantopäällikkönä sekä Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman vastaavana. Taiteililija-lehti esitti Kolille muutaman hänen nykyiseen pestiinsä liittyvän kysymyksen.

Uusi FRAME-säätiö aloitti toimintansa viime vuonna. Miten näet uudistuneen Framen toiminnan painopisteet sen johtajana?

– FRAME-säätiön ensisijainen tehtävä on tukea suomalaisen visualisen taiteen kansainvälistymistä. Ymmärrän tämän laajasti, ja siksi toteutamme tätä tehtävää usealla eri tavalla: jaamme apurahoja,  kutsumme Suomeen visuaalisen alan asiantuntijoita ympäri maailmaa ja tuemme kaikkia visuaalisen taiteen toimijoita verkostojen luomisessa. Framen tehtävä on myös vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa Suomessa, ja sitä pyrimme myös tekemään yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kuinka näet tiedotuskeskuksen roolin osana uutta Framea?

– Framesta on juuri lähtenyt laaja kysely tiedotuskeskustoimintaan liittyen. Haluamme selvittää mitä odotuksia suomalaisilla toimijoilla ja taiteilijoilla on tiedotuskeskustoimintaa kohtaan. Lisäksi selvitämme kuinka muut suomalaiset taiteen ja kulttuurin tiedotuskeskukset toimivat ja laadimme syksyllä suunnitelman, johon otamme edellen kommentteja.

– Tiedotuskeskustoiminta on mielestäni mielekäs osa Framen toimintaa. Samalla se kuitenkin laajentaa Framen työsarkaa, ja siksi on tärkeää pohtia, miten se toteutetan. Kevään ja syksyn aikana selvitetään myös työnjakoa tiedotustoiminan osalta muun muassa AV-Arkin, Hiapin ja muiden alan toimijoiden kanssa.

– Uskon, että tiedotuskeskustoiminta jakautuu ainakin osittain kahtia: osa suuntautuu enemmän kotimaahan, osa suuntautuu selkeästi kansainvälisille toimijoille. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!

Minkälaisia vanhoja painopistealueita Framen toiminnassa säilytetään?

– Framella on vahva maine ulkomailla. Osoituksena tästä ovat ne lukemattomat yhteydenotot, joita toimistoon päivittäin tulee. Tätä mainetta me varjelemme ja vahvistamme. Framen vanhoista toiminnoista säilytämme lähes kaikki: asiantuntijavierailut, apurahojen jakamisen, verkostoitumisen ja sellaiset suurhankkeet ulkomailla, kuten Venetsian biennaalin.

Minkälaisia tehtäviä Framella voisi olla tulevaisuudessa yhteiskunnassa?

– 2010-luvulla Framen tehtävä on pitää huoli siitä, että Suomen kokoisen maan visuaalisen alan kansainvälistäminen tehdään johdonmukaisesti ja järkevästi. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimme yhdessä: jaamme resursseja, osaamista ja menettelytapoja sekä keskenämme että koko ajan myös uusille tulijoille. Framen tehtävä on toimia koko maan koko visuaalisen alan tukipisteenä, jonka työn seurauksena alalla mielletään, että menestyäksemme me teemme yhteistyötä ja jaamme tietoa.

– Taide ja kulttuuri ovat jokaisen yhteiskunnan ytimessä, eikä niitä voi erottaa muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Kun maailman maat ja maiden kansalaiset ovat yhä enemmän yhteyksissä, on Framen tehtävä tukea tätä yhteyttä niin, että sen vaikutukset voivat olla vahvempia ja pysyvämpiä.

Haastattelijana Hanna Ojamo.