Kuvataideakatemia ja Aalto-yliopisto: Seksuaalista häirintää on tapahtunut

23.11.2017Kirjoittaja: Anna Salonen

Taiteilija-lehden kysely paljastaa, että ammattikuvataiteilijat ovat kokeneet eniten seksuaalista häirintää opiskeluaikana. Sekä Kuvataideakatemia että Aalto-yliopisto myöntävät, että häirintätapauksia on ollut. Molemmat yliopistot pyrkivät ehkäisemään seksuaalista häirintää toimintaohjeiden avulla.

Taiteilija-lehden kyselyssä lähes sata vastaajaa kertoi kokemuksensa seksuaalisesta häirinnästä. Yksi tapaustyyppi nousi ylitse muiden: 24 vastaaja kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän uhriksi opiskeluaikana. Osaan kokemuksista liittyi fyysistä ahdistelua, kuten puristelua. Osaan taas sanallista häirintää, kuten ehdottelua tai härskejä vitsejä. Lisäksi kuusi vastaajaa kertoo nähneensä tai epäilevänsä sekä seksuaalista että muuta häirintää kuvataidealan oppilaitoksessa. Suoranaisen seksuaalisen häirinnän lisäksi vastaajat kertoivat sukupuoleen perustuvasta vähättelystä ja syrjimisestä. Kyselyn päättymisen jälkeen Taiteilija-lehti on saanut tietoja muutamasta suoranaisesta ahdistelutapauksesta, jotka ovat tapahtuneet vuosituhannen vaihteessa ja vielä viime vuosina.

Häirintää kokivat pääosin naispuoliset opiskelijat mutta myös miehet ja muunsukupuoliset. Häirintää kokeneista suurin osa kertoo, että tekijä oli miespuolinen opettaja. Myös työmestarien, muun henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden kerrotaan käyttäytyneen häiritsevästi.

Opiskeluaikoina vanhemmat miesopettajat vihjailivat ja käyttäytyivät usein sopimattomasti. Oma kieltäytyvä reagointi johti opetuksen ulkopuolelle sulkemiseen ja huonoihin arvosanoihin.

Etenkin opiskeluaikoina Kuvataideakatemiassa oli paljon seksuaalista häirintää-joiltain opettajilta ja myös työmestareilta.

Kuvataideakatemiassa miesopiskelijat voitelivat työmestareita viinapulloilla ja työmestarit kiristivät ahdistelulla naisopiskelijoita.

Kuvataideakatemiassa miesopiskelijat voitelivat työmestareita viinapulloilla ja työmestarit kiristivät ahdistelulla naisopiskelijoita. Eli kaipasta ei tuotu materiaaleja jos pientä koskettelua ei hyväksytty. Koskaan en ole kuullut että kanteita olisi nostettu vaikka kaikki näkivät ja tiesivät akatemian äijävallan.

Viidessä vastauksessa kerrotaan, että häirintä on tapahtunut Kuvataideakatemiassa. Aalto-yliopisto mainitaan nimeltä yhdessä vastauksessa, jossa ahdistelluksi on joutunut luennoitsija. Lisäksi kolmessa muussa vastauksessa viitataan ahdistelijan olleen yliopiston professori, mutta oppilaitosta ei ole nimetty. Kolmessa vastauksessa mainittiin häirinnän tapahtuneen ammattikorkeakoulussa.

”Jokainen tapaus on liikaa”

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on vuodesta 2014 velvoittanut oppilaitoksia puuttumaan ja ehkäisemään seksuaalista häirintää organisaatioissaan. Kyselyn vastaajia ei pyydetty erittelemään, koska häirintä on tapahtunut, eikä ajankohta käy kaikista kertomuksista ilmi.

Kuvataideakatemian dekaani Markus Konttinen myöntää, että yliopiston tietoon on tullut joitain häirintätapauksia. Konttisen mukaan viimeisen kahden vuoden aikana on tehty paljon töitä epäasiallisen käytöksen poistamiseksi. Opiskelijoiden ilmoituskynnystä hän pitää edelleen liian korkeana.

”Siihen pyritään vaikuttamaan, että ihmiset ilmoittaisivat näistä asioista. On tärkeää, että (häirintäsyytös) tulee virallisena ilmoituksena työntekijän kohdalla esimiehelle tai opiskelijoiden kohdalla vastuuopettajille ja sitä kautta eteenpäin työnantajalle”, sanoo Konttinen.

Taiteilija-lehden tietojen mukaan yhden Kuvataideakatemian työmestarin asiaton ja jopa uhkaava käytös oli koulun johdon tiedossa vuosituhannen vaihteessa. Dekaani Markus Konttinen ei tuolloin toiminut Kuvataideakatemian johtotehtävissä.

Yhdessä kyselyn vastauksessa kerrotaan professorin häiritsevästä käytöksestä osastokokouksessa, joka jatkui saunomisella:

Osaston professori kovaan ääneen ilmoitti että jos haluaa nähdä professorin peniksen niin nyt kannattaa lähteä saunaan.

Aloittaessani taideopinnot Kuvataideakatemiassa ensimmäisen vuoden aikana piti valita osasto jolla opiskella. Menin erääseen osastokokoukseen joka pidettiin saunaosastolla akatemian vieressä. Siellä osaston professori kovaan ääneen ilmoitti että jos haluaa nähdä professorin peniksen niin nyt kannattaa lähteä saunaan. Tämä loi erityisen ahdistavan ilmapiiriin ja oli yhtenä syynä miksen kyseiselle osastolle halunnut.

Taiteilija-lehden tietojen mukaan saunaosaston yhteydessä on pidetty opetukseen liittyviä kokouksia vielä 2010-luvulla. 

Dekaani Konttinen kertoo selvittäneensä asiaa ja saaneensa tietoa siitä, että saunomisen yhteydessä on todella pidetty koulutusohjelmaan liittyviä kokouksia vuoden 2010 jälkeen. Konttisen mukaan Kuvataideakatemian nykyisissä tiloissa olevassa saunatilassa on pidetty joitakin henkilöstön tilaisuuksia, joissa ei ole ollut opiskelijoita mukana.

 

Taiteilija-lehden kyselyssä ilmeni yksi tapaus, jossa tapahtumapaikaksi nimetään Aalto-yliopisto:

Työskennellessäni Aalto-yliopistossa luennoitsijana, pomoni kertoi jatkuvasti hyvin seksuaalisia vitsejä liittyen ulkonäkööni/vartalooni. Kerron myös samainen henkilö pyysi minut hotellihuoneeseensa klo 1.00 yöllä. Toinen kollega myös samasta yliopistosta on kommentoinut ulkonäköäni, ja koska en ”lämmennyt hänelle” hän kysyi olenko lesbo.

 Aalto-yliopiston viestintäpäällikkö Anu Salmi-Savilampi kertoo sähköpostitse, että myös Aallossa on tullut tietoon seksuaalisen häirinnän tapauksia. Ne on käsitelty yliopiston virallisten toimintaohjeiden mukaan.

”Suhtaudumme Aalto-yliopistossa kaikenlaiseen häirintään ja ahdisteluun hyvin vakavasti. Tulokset eivät valitettavasti ole yllättäviä siinä valossa, miten yleistä häirinnän on huomattu olevan läpi koko yhteiskunnan. Jokainen tapaus on kuitenkin liikaa”, kommentoi viestintäpäällikkö Salmi-Savilampi.

Seksuaalista häirintää torjutaan ohjeilla ja oppailla

Sekä Taideyliopistolla että Aalto-yliopistolla on toimintaperiaatteet ja oppaat häirinnän ehkäisemiseksi.

Aalto-yliopiston viestintäpäällikkö Anu Salmi-Savilampi kertoo, että yleiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Aalto-yhteisön jäseniä: opiskelijoita, työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä yhtiöitä, joissa Aallolla on enemmistöomistus. Periaatteet ovat luettavista Aallon tapa toimia -oppaasta.

Oppaan mukaan: ”Sitoutumisemme tasa-arvoon, puolueettomuuteenja toisten kunnioittamiseen tarkoittaa myös, että käyttäydymme vastuullisesti ja kunnioitamme yhteisömme muiden jäsenten oikeutta nauttia turvallisesta ja viihtyisästä yliopistoympäristöstä, jossa opiskelu ja työ voi sujua esteettä. Minkäänlaista häirintää ei suvaita.”

Oppaassa ei kuitenkaan varsinaisesti tarjota ohjeita, siitä kuinka toimia tilanteessa, jossa kokee seksuaalista häirintää. Esitteen lopussa velvoitetaan organisaation jäseniä toimimaan periaatteiden mukaisesti ja ilmoittamaan niin toimintaperiaatteiden, lain tai eettisten sääntöjen rikkomisesta tai sen epäilystä joko esimiehelle tai Aallon päälakimiehelle. Lisäksi painotetaan, että johtajien, opettajien ja esimiesten tulee kannustaa opiskelijoita, alaisia sekä professoreita tunnistamaan rikkomukset ja ilmoittamaan niistä.

Salmi-Savilampi kertoo, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on oma häirintäyhteyshenkilö, johon opiskelijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä.

Kuvataideakatemian dekaani Markus Konttinen kertoo, että ilmoittamiskynnystä seksuaalisesta häirinnästä on pyritty madaltamaan esimerkiksi ottamalla koko Taideyliopistossa käyttöön opas, jossa neuvotaan tunnistamaan epäasiallista kohtelua ja neuvotaan, miten tilanteissa tulisi toimia. Opasta jaetaan niin uusille opiskelijoille orientaatiotilaisuudessa kuin muulle henkilökunnalle perehdytyksen yhteydessä.

Opas on nimeltään Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen – Toimintaohje ristiriitatilanteiden varalle yliopistoyhteisössä. Taideyliopisto lanseerasi ja otti oppaan käyttöön oppilaitoksissa vuonna 2015.

Oppaassa annetaan keinoja tunnistaa kiusaaminen, syrjintä sekä yleinen että seksuaalinen häirintä. Lisäksi annetaan toimintaohjeita koko yliopistoyhteisölle, esimiehille ja opettajille, epäasiallisesti kohdelluille sekä heille, joita syytetään epäasiallisesta kohtelusta. Oppaassa kerrotaan, mitä epäasiallisesta kohtelusta voi seurata tekijälle. Epäasiallisen kohtelun selvitysprosessi on myös tuotu oppaassa selvästi esille niin opiskelijan kuin oppilaitoksen työntekijän näkökulmasta.

Konttinen sanoo, että aiheesta on lisäksi käyty keskustelua oppilaiden kanssa. Hänen mukaansa on tärkeää, että tiedostetaan mahdollisesti epäasialliset tilanteet ja ollaan valmistautuneita sen torjuntaan.

”Opiskelijat ovat tuoneet oman huoneentaulun jossa he tuovat esiin, miten heitä pitäisi kohdella mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti, myöskin tätä häirintää välttäen.”

Juttua muokattu 28.11.2017: Juttua on muutettu liittyen Kuvataideakatemiassa saunomisen yhteydessä pidettyihin kokouksiin. Dekaani Markus Konttinen muutti lausuntoaan liittyen asiaan selvitettyään tilannetta. Kun juttu julkaistiin 23.11.2017, Konttisella ei  ollut tietoa siitä, että saunaosastoa olisi käytetty kokousten pitämiseen.

 

 

Lue myös:

Taiteilija-lehden kysely paljastaa seksuaalisen häirinnän kuvataiteessa