Kuvataiteilijain huoltosäätiölle testamenttilahjoitus

27.3.2020Kirjoittaja: Ella-Rosa Harmanen

Kuvataiteilijain huoltosäätiön perustehtävä on tukea heikkoon asemaan joutuneita kuvataiteilijoita. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia, joiden avulla yhä useamman hakijan toimeentuloon liittyvää ahdinkoa voidaan helpottaa.

Kuvataiteilijain huoltosäätiö on saanut testamenttilahjoituksen taidemaalari Pirkko Päivärinnalta (1929–2019). Testamentilla lahjoitetut varat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti taidemaalareille myönnettäviin sairaus- ja työkyvyttömyysavustuksiin. Huoltosäätiön hallitus on vastaanottanut testamentin ja huolehtii, että Päivärinnan muistoa ja testamentissa ilmaistua tahtoa kunnioitetaan.

”Taidemaalariliiton jäsen Pirkko Päivärinta toimi kuvataiteilijana 1990-luvulta alkaen. Tätä aiemmin hän teki uran Kansaneläkelaitoksella. Taustansa takia on ymmärrettävää, että Päivärinta halusi auttaa varallisuudellaan juuri heitä, joita varten Kuvataiteilijain huoltosäätiö on olemassa”, kertoo Huoltosäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Kinanen.

Kuvataiteilijain huoltosäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Kinanen. Kuva: Tuomas Koskialho

Huoltosäätiölle lahjoitus tuli yllätyksenä, ja varsin poikkeuksellisessa taloustilanteesssa. Kinanen kertoo koronaviruksen laskeneen maailmanlaajuisesti sijoitusten arvoa, jolloin testamentin varallisuutta ei kannata likvidoida. Testamentin arvo on siksi määräänsä suurempi.

”Testamentti on erinomainen keino jättää jälkeensä pitkäaikainen perintö, joka vaikuttaa monen ihmisen elämään vielä tulevaisuudessa. Lahjoitusten avulla pystymme tukemaan useampia hakijoita toimeentuloa koskevan huolen kanssa.”

Huoltosäätiö apua tarvitsevien tukena

Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille tai heidän omaisilleen. Avustukset ovat tarkoitettu niille, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi, ja yli 60-vuotiaille kuvataiteilijoille, joiden toimeentulo on niukka. Avustukset ovat kertaluontoisia ja niitä myönnetään yllättävään ja äkilliseen tarpeeseen. Lisäksi säätiö tarjoaa hautausavustusta kuvataiteilijan kuoltua tämän lähimmäisille.

Säätiön päätehtävä on tukea heikkoon asemaan joutuneita kuvataiteilijoita ja auttaa heitä mahdollisimman tehokkaasti.

Päätöksiä myönnettävistä avustuksista tekee Kuvataiteilijain huoltosäätiön hallitus, joka kokoontuu käsittelemään avustushakemuksia tarpeen mukaan. Hallitus koostuu Suomen Taiteilijaseuran ja sen jäsenjärjestöjen edustajista. Huoltosäätiön asiamiehenä toimii STS:n toiminnanjohtaja.

”Säätiön päätehtävä on tukea heikkoon asemaan joutuneita kuvataiteilijoita ja auttaa heitä mahdollisimman tehokkaasti. Rohkaisen kaikkia ehdot täyttäviä hakemaan avustusta”, toteaa Kinanen.

Hakuohjeet löytyvät Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuilta. Mikael Kinasen mukaan hyvässä hakemuksessa on kerrottu avoimesti taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat tekijät, ja mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Mitä kattavammin tietoa on tarjolla, sitä helpompi päätös on tehdä.

Lue lisää Kuvataiteilijain huoltosäätiöstä