Myös kuvataideala ahdingossa – Tukitoimia koronatilanteeseen luvassa

18.3.2020Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen
Nykytaiteen museo Kiasma ja muut taidemuseot pysyvät suljettuina vähintään 13.4.2020 saakka. Kuva: Ella-Rosa Harmanen

Koronaviruksen nostattama aalto on pyyhkäissyt rajusti taide- ja kulttuurialan ylitse. Merkittävistä tulonmenetyksistä kärsivät niin taiteilijat kuin ovensa sulkeneet galleriat ja museot. Valtio ja säätiökenttä ovat jo ryhtyneet tukitoimenpiteisiin.

Vauhdilla levinnyt koronavirus ja sen myötä Suomen julistetut poikkeusolot vaikuttavat laajasti taide- ja kulttuurialan toimintaan ja taiteilijoiden toimeentuloon. Viruksen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi esimerkiksi valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera ja kirjastot on suljettu 13.4.2020 saakka. Myös peruskoulut, korkeakoulut ja esimerkiksi kansalaisopistot on suljettu joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Kaikkia lähikontakteja kehotetaan välttämään.

Kulttuurilaitosten ja taidetta esittävien tilojen sulkeminen vaikuttaa sekä niiden henkilökuntaan että taiteellista sisältöä tuottaviin ammattilaisiin. Erityisessä ahdingossa ovat itsensätyöllistäjät ja vapaan kentän ammattilaiset. Kuvataiteilijat kärsivät näyttelytilojen sulkeutumisesta, ja esittävien taiteiden toimijat peruuntuneista esityksistä ja muista tapahtumista. Myös monien kuvataidealan yritysten ja yhdistysten, kuten taiteilijaseurojen ja gallerioiden, tulovirta uhkaa pysähtyä. Vastaavaa tilannetta ei ole ennen koettu.

Myös monien kuvataidealan yritysten ja yhdistysten, kuten taiteilijaseurojen ja gallerioiden, tulovirta uhkaa pysähtyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus selvittävät parhaillaan keinoja tukea taloudellisista menetyksistä kärsivää kulttuurialaa. Kuvataiteen alan kokonaistilannetta ja taloudellisia menetyksiä kartoitetaan nykytaiteen tiedotuskeskus Framen kyselyllä, johon pyydetään vastauksia kuvataideorganisaatioilta. Taike on jo ilmoittanut valmistelevansa koronatukea tuloja menettäneille taiteilijoille ja muuttavansa liikkuvuusapurahansa väliaikaisesti koronatueksi. Myös Svenska Kulturfonden ja Konstsamfundet-säätiö avaavat uuden apurahan tilanteen helpottamiseksi.

Taideneuvosto julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se toivoo valtiolta ja kulttuuria tukevalta säätiökentältä nopeita ja poikkeuksellisia toimenpiteitä kulttuuri- ja taidealojen ahdingon lievittämiseksi. Taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto TAKU ry on julkaissut oman vetoomuksensa taide- ja kulttuurialojen tukemiseksi.

Myös Suomen Taiteilijaseura toivoo taiteen julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta esimerkiksi joustavaa lisärahoitusta tilanteesta kärsivien taiteen kentän tukemiseksi. Esimerkiksi Saksassa kulttuuriministeriö on näyttänyt esimerkkiä lupaamalla kriisitukea kulttuuri- ja taidealoille.

Myös monet taiteilijajärjestöjen ja taiteilijaseurojen galleriat ovat joutuneet sulkemaan ovensa toistaiseksi. Suomen Taidegraafikoiden myyntikokoelmaan voi tutustua myös verkossa. Kuva: Titus Verhe

Näyttelytilojen sulkeminen tyrehdyttää monien tulovirtoja

Koronavirus ja sen leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat laajasti myös kuvataiteen kentällä. Hallituksen tekemät linjaukset vaikuttavat kiistämättä kaikkien yleisötoimintaa harjoittavien toimijoiden, kuten gallerioiden, kävijämääriin. Taidemuseoiden lisäksi monet niin yksityisen kuin kolmannen sektorin galleriat ovat sulkeneet ovensa toistaiseksi. Esimerkiksi kaikkien valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen galleriatilat Helsingissä on suljettu toistaiseksi, osa jopa toukokuun loppuun asti. Kuukausia tai jopa vuosia valmisteltuja näyttelyitä on peruttu tai siirretty.

Teosmyynnin hiipumisesta koituvat taloudelliset tappiot tulevat olemaan arviolta satoja tuhansia euroja.

Merkittävä vaikutus kohdistuu taiteen myyntiin ja sitä kautta suoraan kuvataiteilijoiden toimeentuloon. Teosmyynnin hiipumisesta koituvat taloudelliset tappiot tulevat olemaan arviolta satoja tuhansia euroja. Lisäksi monien taidetoimijoiden työntekijöistä osa työskentelee nollatuntisopimuksilla. Jos tulovirta tyrehtyy, myös työntekijöiden toimeentulo vaarantuu. On tilannekohtaista, lankeavatko kulut esimerkiksi peruuntuneesta gallerianäyttelystä näyttelynjärjestäjälle vai taiteilijalle. Varmaa on, että tilanteessa ei ole voittajia.

Museoiden hankala tilanne heijastuu sekä välittömästi että välillisesti kuvataiteilijoiden erilaisiin työtilaisuuksiin ja tuloihin. Näyttelyiden kävijämäärien putoaminen vaikuttaa esimerkiksi taiteilijoiden tekijänoikeustuloihin, huomattavimmin korvauksiin teosten julkisesta näyttämisestä, jotka ovat sidoksissa museoiden kävijämääriin. Lukuisia näyttelyopastuksia, taiteilijatapaamisia ja muita yleisötilaisuuksia on peruttu. Kaikkiaan museoiden taloudelliset tappiot tulevat nousemaan miljooniin euroihin. 

Matkustusrajoitukset peruuttavat työmatkoja ja residenssejä

Myös suositukset välttää matkustamista ulkomaille vaikuttavat liikkuvaan taiteilijakenttään. Residenssi- ja työmatkoja, messuja ja kansainvälisiä näyttelyitä joudutaan siirtämään tai perumaan kokonaan. Residenssiorganisaatiot, säätiöt ja muut toimijat tiedottavat omissa kanavissaan toimenpiteistä apurahoihinsa tai omaan toimintaansa liittyen. Useat rahoittajat tarjoavat mahdollisuutta esimerkiksi anoa muutosta hankesuunnitelmaan tai apurahan käyttöaikaan.

Jos virusepidemia estää tai hankaloittaa työntekoa, apurahalla työskentelevien taiteilijoiden tulee olla yhteydessä suoraan apurahan myöntäneeseen organisaatioon ja selvittää suositus matka- tai työskentelyapurahan käyttämisestä poikkeustilanteessa. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on jo ohjeistanut suhtautuvansa joustavasti esimerkiksi valtionavustusten käyttöaikaan ja kohdentamiseen. Joustoa apurahan käyttöön on luvannut myös esimerkiksi Wihurin rahasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Tilanne vaikuttaa keskeisesti myös opetustehtäviä tekevien kuvataiteilijoiden työtilanteeseen.

Monet itsenäisesti työskentelevät kuvataiteilijat pystyvät osin jatkamaan työntekoa normaalisti esimerkiksi kotona tai työhuoneella. Monet työtehtävät vaativat kuitenkin kontakteja, kuten asiakkaiden ja yleisön tapaamista. Koulujen siirtyminen etäopetukseen 13.4.2020 asti vaikuttaa keskeisesti myös perheellisten kuvataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksiin. Tilanne vaikuttaa keskeisesti myös opetustehtäviä tekevien kuvataiteilijoiden työtilanteeseen. Oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen tilojen sulkeutuessa monien opetustehtävät peruuntuvat.

Riippuu sopimuksesta, onko taiteilija oikeutettu korvaukseen sovitusta opetuksesta sen peruuntuessa vai jääkö korvaus force majeure -ehdon mukaan saamatta. Yrittäjänä,  y-tunnuksella tai muun työskentelymuodon piirissä työskentelevien taiteilijoiden kannattaa pitää kirjaa kaikista tulonmenetyksistään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Useat tahot (pankit, verohallinto) ovat jo reagoineet yrittäjien ja itsensätyöllistäjien tulonmenetyksiin helpottamalla ja pidentämällä esimerkiksi lainan, vuokrien tai verojen maksuaikatauluja. Vaihtoehdoista kannattaa tiedustella esimerkiksi omasta pankista tai omalta vuokranantajalta.

Suomen Taiteilijaseura on koonnut sivuilleen tietopaketin koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työskentelyyn ja sosiaaliturvaan. Infopaketissa käsitellään esimerkiksi ansionmenetyksiä, sopimuksia poikkeustilanteissa,  tartuntatautipäivärahaa ja itsensätyöllistäjän oikeutta korvauksiin tulonmenetystilanteessa.

STS:n henkilökunta työskentelee toistaiseksi etänä, mutta neuvoo ja palvelee taiteilijakenttää sähköpostitse ja puhelimitse.

Virukseen liittyvää viranomaisviestintää ja viranomaisohjeita kannattaa seurata Valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanavista.