Näin mediataiteen tuki muuttuu 2016

21.12.2015Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

Mediataiteen tuki yhtenäistyy 2016. Valtion talousarviossa mediataiteen oma budjettirivi on kasvanut viime vuodesta lähes 200 000 eurolla. Todellisuudessa tuki ei kuitenkaan kasva, vaan mediataiteen budjettiriville on yhdistetty sekä OKM:n että Taiken kautta jaettavat tuet. Muutos selkeyttää mediataiteen rahoitusta ja mahdollistaa ensi kertaa sen, että mediataiteen rahoituksen kehitystä voi jatkossa seurata järjestelmällisesti.

Valtion talousarvioon kirjattu mediataiteen tuki sisältää vuonna 2016 ensi kertaa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että Taiteen edistämiskeskuksen jakamat tuet.  Mediataiteen määrärahaan on nyt siirretty Taiken mediataiteen kohde- ja erityisavustuksia, joita on jaettu ns. monitaiteen määrärahoista. Lisäksi budjettirivi sisältää valo- ja äänitaiteen tuen. Aiemmin mediataiteen budjettirivi on sisältänyt vain OKM:n jakaman tuen, jota ovat saaneet valtakunnalliset mediataidejärjestöt. Taiken jakamat vapaan kentän kohdeapurahat ja erityisavustukset ovat ennen tulleet lähinnä budjettimomentista, joka on tarkoitettu monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueilla olevan taiteen tukemiseen.

Mediataiteen budjettirivi kasvaa vuonna 2016 muutoksen johdosta lähes 200 000 eurolla. Uutta rahaa mediataiteelle ei kuitenkaan tule, mutta muutos selkeyttää mediataiteen tukea ja vakiinnuttaa sen asemaa. Ensi kertaa mediataidetta kohdellaan valtion talousarvioissa kuten muitakin taiteenaloja, joiden budjettirivi on jo entuudestaan sisältänyt sekä OKM:n että Taiken jakaman tuen.

Muutos vastaa Suomen Mediataideverkoston pitkäaikaiseen toiveeseen. MUU ry vetosi vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöön kattavamman budjettirivin puolesta, kun mediataiteen vapaan kentän avustuksia leikattiin rajusti. Mediataiteen erityisavustukset pienenivät tuolloin peräti 46 % ja kohdeapurahat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen Mediataideverkosto muistutti viimeksi kesällä tarpeesta korottaa mediataiteen määrärahoja ja kehittää audiovisuaalisen kulttuurin tukirakenteita.

Mediataiteen budjettirivin muutos mahdollistaa jatkossa tukien järjestelmällisen seuraamisen. Kun tuet ovat luettavissa yhdeltä budjettiriviltä, jo ensi vuonna voidaan arvioida, kuinka mediataiteen tuki todellisuudessa kehittyy.

Suomen Mediataideverkosto vaatii mediataiteen tukeen korotusta sekä taiteilijoiden että alan järjestöjen tukiin. Tavoite on saada mediataiteen tuki vertailukelpoiselle tasolle muihin taiteenaloihin verrattuna. Mediataiteen taiteilija-apurahojen hakijamäärä on kasvussa: vuoden 2014 apurahoja haki 68 taiteilija ja vuoden 2016 hakijamäärä oli jo 110. Mediataideverkoston vertailun mukaan myönnettävien apurahavuosien määrä ei ole kuitenkaan kasvanut suhteessa hakijoiden määrän kasvuun.