Näyttelypalkkiosopimus ja prosenttiperiaate esillä ensi vuoden kulttuuribudjetissa

16.9.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa ensi vuoden talousarvioesityksessään esiin kaksi kuvataiteilijoille tärkeää tavoitetta: näyttelypalkkiosopimuksen ja prosenttiperiaatteen edistämisen. Uutta rahaa on kuvataiteeseen luvassa vain vähän, mutta myöskään suuria leikkauksia ei ole suunnitteilla. Apurahat pysyvät vuonna 2015 tämän vuoden tasolla.

 

Ensi vuoden kulttuuribudjetissa on myönteisiä uutisia kuvataiteilijoille. Ruotsin mallin mukainen näyttelypalkkiosopimus on nyt myötätuulessa. Ministeriö esittää tukea MU-sopimuksen mukaisen mallin kokeilemiselle Suomen Taiteilijaseuran Viimeinen Taiteilijat -näyttelyssä. Samoin Teollisuustaiteen Liitto Ornamo kokeilee sopimusmallia omassa näyttelyssään Designmuseossa tänä syksynä.

Näyttelyyn osallistuville taiteilijoille laaditaan näyttelysopimus, jossa määritellään palkkiot ja korvaukset näyttelyyn osallistumisesta, teosten tuotannosta ja esittämisestä. Ministeriö pitää tärkeänä, että taiteilijan työ voidaan rinnastaa muuhun näyttelyyn liittyvään työhön. Taiteellisesta työstä tulee saada kohtuullinen korvaus, korostaa ministeriö talousarviotiedotteessaan.

 

Prosenttiperiaatteelle tukea myös ensi vuonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö sitoutuu edelleen edistämään prosenttiperiaatetta, jonka toivotaan poikivan uusia työtilaisuuksia kuvataiteilijoille. Ministeriö asettaa oman ohjausryhmän prosenttiperiaatteelle vielä tämän syksyn aikana.

”Pidän merkittävänä, että tätä kautta panostetaan taiteilijoiden työllistymiseen”, kertoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

Viitanen kertoi talousarvion esittelytilaisuudessa perehtyneensä juuri Oulun prosenttiperiaatetaiteeseen, jota hän pitää hyvänä esimerkkinä taiteen tuomisesta ihmisten arkeen.

”On tärkeää, että taide on lähellä ihmistä”, kuvailee Viitanen.

Suomen Taiteilijaseura osallistuu 2014-2014 prosenttiperiaatteen edistämishankkeeseen yhdessä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen, Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja Ympäristötaiteen säätiön kanssa. Hankkeen tavoite on juurruuttaa prosenttiperiaate suomalaiseen rakentamiseen, mikä parantaisi kuvataiteilijoiden työtilannetta.

 

Talousarviossa halutaan turvata taiteilijoiden toimeentulo

Uudessa talousarviossa painotetaan taiteen ja kulttuurin monipuolisuutta, kulttuurin saavutettavuutta ja taiteilijoiden toimeentuloa.

Eri taiteenalojen tuet säilytetään tämän vuoden tasolla myös ensi vuonna. Kaikkiaan taiteen ja kulttuurin rahoitus on talousarviossa 451,940 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittorahoja on 236,962 miljoonaa euroa. Ensi vuodeksi Veikkauksen rahastosta esitetään ylimääräistä 3,9 miljoonaa euroa taiteelle ja kulttuurille. Ylimääräiset veikkausvoittovarat säästävät etenkin teatterit, orkesterit ja museot leikkauksilta.

Taiteilija-apurahoihin on ensi vuonna tulossa pieni palkkauksen tarkistuksesta johtuva korotus. Yhteensä apurahoihin varataan ensi vuonna 14,47 miljoonaa euroa.

Myös kulttuurin ja taiteen alat joutuvat ensi vuonna säästämään. Ministeri Pia Viitanen kuitenkin korostaa, ettei leikkauksia tehdä juustohöylämallilla, vaan säästöt kohdistuvat pääosin ministerin käyttämättömiin käyttövaroihin.