Pohjoinen valokuvakeskus pilotoi näyttelypalkkiota onnistuneesti

29.4.2020Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen
Anne Golazin näyttely Corbeau Pohjoisessa valokuvakeskuksessa tammi-helmikuussa 2019. Kuva: Pohjoinen valokuvakeskus

Pohjoinen valokuvakeskus maksoi viime vuonna näyttelypalkkion kaikille näyttelyn pitäneille taiteilijoille. Taiteilijoiden arvostamaa käytäntöä aiotaan jatkaa, mutta sen vakiinnuttamiseksi keskus tarvitsee tulevaisuudessa lisärahoitusta.

Oulussa toimiva Pohjoinen valokuvakeskus toteutti viime vuonna pilotin, jossa kaikille sen vuoden ohjelmistoon valituille taiteilijoille maksettiin 496 euron (400 € + alv) suuruinen näyttelypalkkio. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn pitämiseen liittyvistä työtehtävistä, jota on sovellettu laajemmin museonäyttelyiden yhteydessä. Palkkiokäytäntö ei kuitenkaan ole Suomessa vakiintunut, ja opetus- ja kulttuuriministeriön museoille jakamien näyttelypalkkioavustusten jatkosta odotetaan päätöstä parhaillaan.

Pohjoinen valokuvakeskus oli jo aiempina vuosina pyrkinyt eroon taiteilijoille näyttelyistä koituvista kuluista esimerkiksi luopumalla näyttelyvuokrista. Keskus oli myös sitoutunut kattamaan muut näyttelyistä aiheutuvat kustannukset, kuten kuljetukset, vakuutukset, ripustukset sekä matka- ja avajaiskulut, lukuunottamatta teosten tuotantokustannuksia. Seuraava luonnollinen askel oli näyttelypalkkioiden maksaminen taiteilijoille.

Toivoimme pilotin vaikuttavan siihen, että tulevaisuudessa Taiken toiminta-avustuksiin sisältyisi myös näyttelypalkkioihin tarvittava summa.

”Pilotti sai innoituksensa kuvataiteilijan asemaan liittyvistä keskusteluista, OKM:n näyttelypalkkiokokeilusta sekä tarpeesta ottaa kantaa monien gallerioiden näyttelykäytäntöihin, joissa iso osa kuluista lankeaa taiteilijan maksettavaksi”, valokuvakeskuksen johtaja Alla Räisänen kertoo.

Valokuvakeskuksen näyttelypalkkiohankkeen tärkeä tavoite oli vahvistaa valokuvataiteilijoiden toimeentuloa. Pilottihankkeella haluttiin myös testata, miten näyttelypalkkion maksaminen vaikuttaa Pohjoisen valokuvakeskuksen talouteen ja toimintaan.

Valokuvakeskus haki pilottihanketta varten Taiteen edistämiskeskukselta korotusta toiminta-avustukseensa, mutta tuloksetta. Museoille suunnattuja, opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia näyttelypalkkioavustuksia keskus ei pystynyt hakemaan. Lopulta kahdeksalle näyttelyn pitäneelle valokuvataiteilijalle maksetut palkkiot katettiin vähentämällä keskuksen ohjelmistosta yksi näyttely.

Valokuvataiteilija Aapo Huhdan Block-näyttelyn avajaiset Pohjoisessa valokuvakeskuksessa elokuussa 2019. Kuva: Pohjoinen valokuvakeskus

Pohjoinen valokuvakeskus aikoo jatkaa näyttelypalkkion maksamista myös pilottivuoden jälkeen, mutta käytännön vakiinnuttamiseksi keskus tarvitsee tulevaisuudessa lisärahoitusta. Kokeilun toivottiinkin nostavan esille myös muiden kuin taidemuseoiden tarve näyttelypalkkioiden maksamiseen saatavasta tuesta.

”Toivoimme pilotin vaikuttavan siihen, että tulevaisuudessa Taiken toiminta-avustuksiin sisältyisi myös näyttelypalkkioihin tarvittava summa, tai kehitettäisiin julkista rahoitusta saaville kuvataideorganisaatioille erillinen rahoitusinstrumentti taiteilijoiden palkkioiden maksamiseen”, Räisänen sanoo.

Näyttelypalkkio kertoo taiteilijan työn arvostuksesta

Kerätyn palautteen perusteella valokuvakeskuksen pilottiin osallistuneet taiteilijat kokivat, että vaikka maksettu näyttelypalkkio ei merkittävästi vaikuttanut heidän toimeentuloonsa, oli sen merkitys henkisesti suuri. Taiteilijat kokivat, että palkkio kertoo ennen kaikkea heidän työnsä arvostuksesta ja näyttelynjärjestäjän ammattimaisuudesta.

Kyselyn perusteella taiteilijat arvostivat myös Pohjoisen valokuvakeskuksen halua edistää alan käytäntöjen kehittämistä reilumpaan suuntaan. Aikaisemmissa näyttelyissään taiteilijoille oli maksettu palkkioita, tuotantokuluja tai muita näyttelyn järjestämiseen liittyviä kulukorvauksia hyvin vaihtelevasti, osalle ei koskaan.

Valokuvakeskus on asettanut tavoitteekseen nostaa näyttelypalkkio kolmessa vuodessa pohjoismaiselle tasolle.

”Toki tiesimme, että pilotissa maksettu summa ei merkittävästi vaikuttaisi taiteilijoiden toimeentuloon, mutta halusimme kuitenkin tukea taiteilijoita edes sillä, mihin nyt oli varaa. Palkkion katsottiin olevan oiva lisä taiteilijoille muiden näyttelystä maksettujen kustannusten ohella”, Alla Räisänen kuvailee.

Valokuvakeskus on asettanut tavoitteekseen nostaa näyttelypalkkio kolmessa vuodessa pohjoismaiselle tasolle. Keskus on yhdessä pohjoismaisten sisarorganisaatioidensa kanssa aktiivisesti pohtinut ja vertaillut valokuvataideorganisaatioiden toimintamalleja ja käytäntöjä. Tavoitteen saavuttaminen on rahoittajista kiinni.

”Seuraavana tavoitteenamme on nostaa palkkiosumma 1000 euroon. Tämä kuitenkin edellyttää lisärahoitusta, koska enää emme halua vähentää näyttelyiden määrää.”

Julia Heikkinen on tehnyt Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelypalkkiopilotista selvityksen osana Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurituottaja ja luova talous -tutkintoa. Lue selvitys