Sorbus-galleria kommentoi näyttelyvuokria: Taiteesta toimeentuloa – myös taiteilijoille?

7.3.2018Kirjoittaja: Sorbus-gallerian työryhmä

Sorbus-gallerian työryhmä kommentoi Taiteilija-lehden julkaisemaa artikkelia Taiken muuttuneesta toiminta-avustuskäytännöstä ja valtakunnallisten kuvataiteilijajärjestöjen Järjestögallerioiden tulevaisuus-tilaisuutta. Työryhmä toteaa tekstissään, että näyttelyvuokrat eivät tule katoamaan, elleivät niitä perivät tahot muuta toimintaansa.

Syksyllä 2017 Taiteen edistämiskeskus linjasi, että sen myöntämän toiminta-avustuksen piiriin kuuluvien taidetilojen tulee luopua taiteilijoilta perittävistä näyttelyvuokrista. Toistaiseksi vuokrien perimisestä ei rangaista, mutta jatkossa se voi vaikuttaa tuen saamiseen. Tämä käy ilmi Taiken johtajan Minna Sirnön lausunnoista Taiteilija-lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Otimme Taiken linjauksen vastaan jopa yllätyksenä, sillä sen myötä viime vuosien aikana käyty näyttelyvuokrakeskustelu on ensimmäistä kertaa johtanut vaikutukseltaan pitkäkestoiseen ja konkreettiseen toimeen taiteen rahoittajien puolelta.

Viime viikolla valtakunnalliset kuvataiteilijajärjestöt järjestivät keskustelutilaisuuden otsikolla “Järjestögallerioiden tulevaisuus”. Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia liittojen järjestämän näyttelytoiminnan tulevaisuutta, sillä Taiken linjaus vaikuttaa erityisesti niiden rahoitukseen. Kaikki seminaarin järjestäjätahot perivät taiteilijoilta näyttelyvuokraa, ja mahdollisesti menetettävä tukisumma on merkittävä. (Taiken toiminta-avustukset 12.2.2018: Muu ry: 95 000 €, Suomen Kuvanveistäjäliitto: 81 000 €, Suomen Taidegraafikot: 85 000 €, Taidemaalariliitto: 95 000 €, Valokuvataiteilijoiden liitto: 115 000 €)

Ilmeisesti näyttelyvuokrattomia taidetiloja ei oltu kutsuttu tilaisuuteen, mutta seurasimme keskustelua live-streamina. Puheenvuoroista syntyi vaikutelma, että liittojen taholta Taiken uusi linjaus koettiin ennen muuta taiteen rahoitusta alentavana eikä niinkään taiteilijoiden asemaa parantavana muutoksena. Puheenvuoroissa ei liiemmin puhuttu siitä, että tulevaisuudessa voisi siintää taiteilijoille kohtuullisempi taidekenttä, vaan lähinnä oltiin huolissaan liittojen nykyisenkaltaisen toiminnan jatkuvuudesta.

Hippolyte-gallerian näyttelykoordinaattori Petronella Grönroosin presentaatiosta “Liittojen näyttelytoiminta luvuin” kävi ilmi, että edellä mainittujen järjestögallerioiden taiteilijoilta perimät tilavuokrat ovat yhteensä n. 160 000 € vuodessa. Summa näyttäytyy pienenä, jos sen suhteuttaa esimerkiksi pelkästään Taiken toiminta-avustuksiin. Taiken edustaja Henri Terho totesikin tilaisuudessa hieman provosoiden, että jo pelkillä toiminta-avustuksilla kyseiset liitot voisivat jo olla näyttelyvuokrattomia sekä sen lisäksi avata toiset viisi ilmaista galleriaa.

Näyttelyvuokrakeskustelu tuntuu usein juuttuvan taloudellisiin tekijöihin ja rahoituksen niukkuuteen sen sijaan, että lähtökohdaksi otettaisiin taiteilijan etu ja toimintaa suunniteltaisiin sen pohjalta uudestaan. Näyttelyvuokria perustellaan esimerkiksi gallerioiden keskeisellä sijainnilla ja sanotaan, että ilman vuokranperintää ei olisi näyttelytoimintaa. Ainakin ulospäin on näyttänyt siltä, että näyttelyvuokrista luopuakseen liitot ovat ovat lähinnä suunnitelleet teosmyynnin kasvattamista ja esimerkiksi sponsorien etsimistä.

Yhtenä yrityksenä tehdä jotain näyttelyvuokrille voidaan mainita Hippolyte-galleriaa hallinnoivan Valokuvataiteilijoiden liiton kolmivuotinen Koneen Säätiön rahoittama Taiteesta toimeentuloa” -hanke, joka päättyi äskettäin. Hankkeen tarkoituksena oli muun muassa ”merkittävästi” alentaa Hippolyten näyttelyvuokraa vuoteen 2018 mennessä ja johtaa näyttelyvuokrasta luopumiseen vuonna 2020, jolloin galleria alkaa myös maksaa taiteilijoille näyttelykorvauksia. Hanke sai rahoitusta vuosina 2015–2017 yhteensä 145 000 €. Nyt hankkeen päätyttyä oli kuitenkin harmillista huomata, että vuoden 2019 näyttelyhaussa Hippolyten näyttelyvuokrat ovat ennallaan. Hankkeen lopuksi kootussa presentaatiossa summataan: ”Jos näyttelyvuokraa ei perittäisi, pitäisi teosmyynnin olla vuodessa 200 000 €”. Nykyisellään myynti on saman esityksen mukaan n. 32 000 €. Mainittakoon, että gallerian vuosittaisista näyttelyvuokratuloista (38 000 € [lähde]) laskettuna tilaa olisi Koneen Säätiön myöntämillä summilla pystynyt pitämään taiteilijoille ilmaisena näiden kolmen vuoden ajan.

Sorbuksesta

Vuonna 2013 perustettu, taiteilijatyöryhmän ylläpitämä Sorbus on toiminut taiteilijoille ilmaisena taidetilana vuodesta 2014 lähtien. Viiden toimintavuoden aikana Sorbuksessa on järjestetty kaikkiaan 80 näyttelyä ja pitkälle toistasataa muuta tapahtumaa. Vuodet 2015–2017 Sorbus toimi Koneen Säätiön tukemana (2015: 34 260 €, 2016: 40 000 €, 2017: 42 000 €). Pienempiä avustuksia olemme saaneet mm. Suomen Kulttuurirahastolta, Oskar Öflundin Säätiöltä, Taikelta ja Helsingin kaupungilta.

 

Vuodelle 2018 olemme saaneet SKR:ltä (8 500 €) sekä Helsingin kaupungilta (5 000 €) toiminta-avustukset, joilla pystymme jatkamaan toimintaamme. Olemme myös saaneet Taikelta avustuksen tekeillä olevan julkaisun kirjoittaja- ja käännöspalkkioihin (6 000 €).

Näyttelyvuokrat eivät tule katoamaan, elleivät niitä perivät tahot muuta toimintaansa. Vastuu on vuokran perijöillä, ei vuokraa maksavilla taiteilijoilla. Jos liittojen talous on nykyisellään niin keskeisesti riippuvainen näyttelyvuokrista, viimeistään nyt Taiken linjauksen myötä niiden on mietittävä toimintamallejaan perusteellisesti uudelleen. Sama koskee tietenkin myös muita näyttelyvuokraa periviä taidetiloja. Kuvataidejärjestöjen keskustelutilaisuudessa kuraattori Jussi Koitela esimerkiksi ehdottikin, että helsinkiläiset liittojen galleriat voisivat vaikkapa luopua ydinkeskustassa sijaitsevista kiinteistöistään ja muuttaa keskitetysti edullisempiin tiloihin.

Oli ratkaisu sitten mikä tahansa – ja nythän ratkaisuja tulee joka tapauksessa syntymään – on näyttelyvuokrista käytävässä keskustelussa tärkeintä pitää mielessä, kenen eduista puhutaan. Nousussa olevan apurahahakijoiden määrän myötä (esim. Koneen Säätiö ilmoitti saaneensa vuonna 2017 yli 6 300 hakemusta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin) näyttelyvuokran taiteilijalle tuoma taloudellinen riski kasvaa entisestään. Taiteilijoiden edunvalvojina liittojen tulisi työskennellä taiteilijan toimeentulon kannalta reilumman näyttelytoiminnan eteen, eikä nähdä Taiken linjausta uhkana taidekentälle.

Sorbus-gallerian työryhmä:

Otto Byström

Henna Hyvärinen

Jonna Karanka

Mika Palonen

Sakari Tervo

Tuomo Tuovinen

ps. Kuvataidejärjestöjen keskustelutilaisuudessa Kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja Anssi Pulkkinen totesi Sorbuksen lopettaneen toimintansa. Emme tiedä mistä tieto on peräisin, mutta paikkaansa se ei pidä. Pidämme myös valitettavana Pulkkisen ilmaisemaa käsitystä, että näyttelyvuokrattomat tilat kuten Sorbus olisivat ”vastakkainasettelussa” järjestögallerioiden kanssa; liittojen tapaan myös me olemme taiteilijoiden asialla.

Linkki:

Videotallenteet “Järjestögallerioiden tulevaisuus” -seminaarista 1 & 2