Suomalaiset haluavat taidetta arkeensa

8.9.2014

Suomalaiset haluavat kokea taidetta arjessaan. Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen  tilaamassa kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tutkimus kertoo selvästi myös, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup elokuussa 2014. Vastaajia oli 1004.

piirakka_prosentti

Suomalaiset ovat taiteen tärkeydestä varsin yksimielisiä iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Myönteisimmin suhtautuvat pääkaupunkiseudun asukkaat, joista 77 % haluaa taidetta arkeensa. Valtakunnalliset erot ovat melko pieniä, sillä kielteisimmin suhtautuvista itä- ja pohjoissuomalaisistakin 65 % kannattaa ajatusta. Naisten suhtautuminen on myönteisempää (77%) kuin miesten (62 %). Eri ikäryhmistä eniten taidetta haluavat 25-34 –vuotiaat, joista 74 % kertoo haluavansa taidetta arkeensa. Ammattiryhmistä taide on tärkeintä opiskelijoille (80%).

Puoluekannatus jakaa selkeimmin suhtautumista taiteeseen arjessa. Vasemmistoliiton (90%) ja Vihreiden (90 %) äänestäjät kannattavat ajatusta lähes yksimielisesti, kun taas Perussuomalaisten äänestäjistä taidetta arkeensa haluaa 51 %.

Suomalaiset haluavat taidetta asuinympäristöönsä

Vastaajista 71 % uskoo, että taide nostaa asuinalueen tai kiinteistön arvoa. Lähes puolet, 44 % vastaajista, olisi myös itse valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti on käytetty taiteeseen.

– Hankkeessamme on vankkaa asiantuntemusta sekä taiteesta että rakentamisesta. Mielestämme tulokset välittävät rakennuttajille viestin, että suomalaiset haluavat asumiseensa ja julkisiin tiloihin elämyksiä. Kuntia tiedot kannustavat hankkimaan julkista taidetta, vaikka taloudellinen tilanne onkin tiukka, arvioi Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu kyselytutkimuksen tuloksia.

Prosenttiperiaatteen edistäminen 2014–2015 on valtakunnallinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, 
jonka tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa. Hankkeeseen osallistuvat keskeiset 
taide-, taideteollisuus- ja arkkitehtuurin alan toimijat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, 
Taiteen edistämiskeskus, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Ympäristötaiteen säätiö.