Suomalaiset kuvataiteilijat haluavat kaupunkiresidensseihin

23.3.2016

Kuvataiteilijat ovat kiinnostuneita kaupunkiresidensseistä, kertoo Suomen Taiteilijaseuran tekemä residenssikysely. Kiinnostavimpia kohteita ovat Kaukoitä, Yhdysvallat ja Kanada sekä Etelä- ja Keski-Eurooppa. Sopivin kesto residenssityöskentelylle olisi kuukausi, mutta taiteilijat olisivat halukkaita jäämään pidemmäksi aikaa, jos tarjolla olisi myös työskentelyapuraha. Ehdoton enemmistö haluaisi ottaa residenssiin mukaan myös puolison ja lapset.

Suomen Taiteilijaseura selvitti ammattikuvataiteilijoiden näkemyksiä ja toiveita kansainvälisistä residensseistä sähköisellä kyselyllä loppuvuonna 2015. Vastauksia tuli 138.

STS:n residenssikyselyssä kysyttiin, minne taiteilijat haluaisivat matkustaa residenssiin. Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme suosikkikohdetta.
STS:n residenssikyselyssä kysyttiin, minne taiteilijat haluaisivat matkustaa residenssiin. Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme suosikkikohdetta.

Residenssikohteista kiinnostavin oli Kaukoitä (esim. Japani, Kiina, Etelä-Korea), jonne haluaisi matkustaa 15 % vastaajista. Yhdysvallat ja Kanada kiinnostivat 14 % vastaajista. Myös Etelä- (13 %) ja Keski-Eurooppa (12 %) olivat suosittuja. Vähiten kiinnostivat Kiina, Intia, Venäjä ja Lähi-itä, joihin halusi matkustaa vain muutama vastaaja.

Kaupungit olivat selvästi suositumpia residenssikohteita kuin maaseutu. Lähes puolet vastaajista (47 %) haluaisi residenssiin suurkaupunkiin ja 44 % pieneen tai keskisuureen kaupunkiin. Maaseudulle haluaisi lähteä vain joka kymmenes.

Sopivin kesto kesto residenssityöskentelylle olisi kuukausi (37 %) tai kolme kuukautta (29 %). Vuodeksi olisi halukas lähtemään vain aniharva. Tosin jos residenssijaksolla olisi mahdollisuus myös työskentelyapurahaan, pidempikin jakso kiinnostaisi. Siinä tapauksessa suosituin kesto oli kolme kuukautta.

Tärkein syy residenssiin lähtemiselle on inspiraation saaminen ja virikkeet, jotka olivat tärkeitä joka viidennelle vastaajalle. Lähes yhtä merkittävää on tutustuminen uusiin paikkoihin ja paikalliseen kulttuuriin sekä residenssin tarjoamat yhteydet kuraattoreihin, gallerioihin jne. Muita syitä kansainväliseen residenssiin lähtemiselle ovat muun muassa tutustuminen paikallisiin kollegoihin ja arjesta irrottautuminen.

Kyselyn mukaan taiteilijoille on erittäin tärkeää saada matkustaa residenssiin yhdessä perheen kanssa. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta haluaisi ottaa residenssiin mukaan joko puolison tai lapsia.