Suomen Taiteilijaseuran hallituksen varajäsenten esittely

11.9.2012

Pyysimme Suomen Taiteilijaseuran hallituksen varajäseniä esittelemään itsensä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuka olet?

2. Kauanko olet toiminut liittosi luottamustehtävissä?

3. Miten näet oman roolisi Taiteilijaseuran hallituksen jäsenenä?

4. Mitä asioita pidät keskeisinä Taiteilijaseuran toiminnassa?

5. Kerro itsestäsi taiteilijana?

 

 

MARJA HELANDER

1. Olen Marja Helander, valokuvataiteilija ja Valokuvataiteilijoiden Liiton vpj

2. Nyt on meneillään 3. vuosi putkeen, olin hallituksessa pari vuotta myös 1990-luvulla

3. No, olen lähinnä liittoomme varsinaisen edustajan Ari Saarron varajäsenenä kuvioissa. Seuraan toki hallituksen sähköpostikirjeenvaihdot ja muutenkin mielenkiinnolla ja jo ”viran puolesta” missä mennään taiteilijapolitiikassa, STS:n hallituksen kannalta. Nythän onkin ollut työn alla paljon merkittäviä asioita, mm. Taike-lausunnot, Kiasman määrärahat ja Checpoint Helsingin kuviot.

4. No tuossa edellisessähän niitä tulikin jo lueteltua… Tärkeimpänä kuitenkin sekä yksittäisten taiteilijoiden että liittojen taloudellisen, toiminnallisen ja oikeudellisen aseman parantaminen, lähtien juuri esimerkiksi lausunnoista Taike-esitykseen. Siis varmistaa se, että Suomessa on mahdollisuus toimia ammattimaisesti taiteilijana. Ja kehittää näitä edellytyksiä edelleen.

5. Olen lähinnä keskittynyt valokuvataiteeseen, vaikkakin olen saanut alunperin taidemaalarin koulutuksen. Tällä hetkellä minua kiinnostaa kuitenkin laajentaa ilmaisuani muihinkin suuntiin, etten aivan kuole pystyyn. Olen taiteilija-apurahalla tällä hetkellä, joten eiköhän se hyvinkin onnistu!

 

 

MATTI KURONEN

1. Olen kuvataiteilja Tampereelta ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton varapuheenjohtaja.

2. Viides vuosi hallituksessa on menossa.

3. Olen yksi hallituksen varaosa ja työskentelen tarvittaessa kaikkien kuvataiteilijoiden etujen puolesta. Olen varustettu hyvällä yhteishengellä. Nyt on ensimmäinen vuosi varajäsenenä menossa, joten opittavaa on vielä paljon.

4. Minusta keskeisintä toimintaa on kuvataiteilijoiden ammatinharjoittamisedellytysten, hyvinvoinnin, taiteellisen vapauden ja kuvataiteen arvostuksen edistäminen.

5. Olen kuvataiteilijana tutkimusmatkailija ja olen toteuttanut kuvataidetta monilla eri materiaaleilla/tekniikoilla. Kun koen, että teema ja materiaali eivät anna minulle enää mitään, olen lähtenyt etsimään uuden ”joen” alkulähteitä. Eli olen vaihtanut materiaalin ja ehkä myös ajatuksia uusiin. Ehkä maalaus on kulkenut jollain tasolla aina muiden tekemisieni rinnalla.

Olen toteuttanut etenkin installaatioita. Nyt on menossa vaihe, jossa valmistan teoksia vanusta. Minua kiehtoo vanun pilvimäinen ajatuksille tilaa antava ominaisuus. Edellisessä yksityisnäyttelyssäni 2012 oli 36 m2:n vanuteos.

 

 

MARKUS RENVALL

1. Markus Renvall. Olen 55-vuotias, naimisissa, minulla on kolme lasta sekä neljä lapsenlasta. Pelaan sekä sulkapalloa että jonkin verran muita urheiluita. Vanhempani ja sisarukseni koostuvat lähes pelkästään taiteilijoista tai siitä läheltä. Ulospäin suuntautuvana ja puheliaana, positiivisen ajattelun omaavana olen pyristellyt nyt kaikki vuodet.

2. Joitakin vuosia erilaisissa luottamustehtävissä taidekentällä

3. Varajäsenenä tehtäväni on olla kehittämässä ja innovoimassa, sekä äänitorvena sisään että ulospäin.

4. Taiteilija seuralla on pitkät perinteet sekä edunvalvonnassa että näyttelyiden organisoijana. Olisi hyvä jatkaa ja kehittää kumpaakin toimintaa. Jonkin verran myös olisi mietittävä erilaisien taiteiden ansaintalogiikkoja ja strategioita.

5. Olen toiminut jo 70 -luvun puolestavälistä jonkinlaisena taiteilijana, eli tie on ollut pitkä ja kulku hidasta. Tällä hetkellä vien projektinomaisia teoksia eteenpäin. Näitä ovat mm. Pääpyörälle,  Medialeikki ja Mediacritical laboratory . Toimin mediataiteilijana, mitä se tarkoittaneekin. Olen luonteeltani monitaiteilija, pidän myös erilaisista taiteista ihan perinteisistä erilaisiin kokeileviin produktioihin.

 

 

ANITTA RUOTSALAINEN

1. Olen Anitta Ruotsalainen, taidemaalari. Näyttelytoimintaa minulla on ollut aktiivisesti 90-luvun alusta lähtien. Olen avoin erilaisille asioille ja se on vienyt minua myös moniin luottamus- ja kuvataiteen työtehtäviin. Olen toiminut pitkään Porvoon Taidetehtaan Säätiön hallituksessa edistäen kuvataiteen edun valvontaa.

2. Vuosia aikaisemmin toimin yhden kauden jäsenvalintalautakunnassa ja nyt olen Taidemaalariliiton hallituksessa toista kautta.

3. Tuen Taidemaalariliiton puheenjohtajaa ja pyrin ajamaan jäsenistön asioita yhteisesti sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Pyrin vaikuttamaan osaltani osallistumalla yhteiseen keskusteluun.

4. Muuttuvassa yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää toimia taiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen valvomiseen. Taiteilijaseuran tulisi panostaa kaikin tavoin siihen, että taiteilijoiden sosiaaliturva- ja toimeentulokysymykset saataisiin ratkaistua. Taiteilijaseuran tulisi valvoa taiteen eri alojen yhtäläistä arvostusta. Taiteilijaseuran tärkeä osa on myös tuoda esille ammattitaiteilijoiden kuvataidekatselmuksia ja kehittää uusia toimintatapoja erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

5. Käytän väriä koloristisesti ja monipuolisesti. Havainnointi ja asioiden tarkastelu luovat pohjan luovalle ja innovatiiviselle ilmaisulle.

Öljyvärien lisäksi työskentelyssäni kulkevat mukana myös monet muut materiaalit. Olen kuvataiteilijana pitkän linjan tekijä, minkä vuoksi en paljon ujostele, vaan tartun rohkeasti erilaisiin kuvataiteen tehtäviin ja ilmaisuihin. Uteliaisuus on tärkeä tekijä luovan toiminnan toteutuksessa. Maalauksilleni on tyypillistä isohko koko, värien runsas pursottaminen ja viivan luoma illuusio tilasta tai paikasta. Joskus merkitsen paikan tuolin muotoisella kuviolla, eläimen hahmolla tai lisään ihmishahmon kertomaan tilallisia tapahtumia.

Taiteeni lähtökohta on aina kohtaamisessa ja sen ihmettelyssä.

 

 

TÜLAY SCHAKIR

1. Tülay Schakir

2. Joitakin vuosia.

3. STS:ssa olen kuvanveistäjäliiton puheenjohtajan varajäsenen. Koska varajäsen ei yleensä osallistu kokouksiin koen roolini siten, että tehtäväni on keskustella puheenjohtajan kanssa ajankohtaisista, esillä olevista taide(poliittisista) kysymyksistä ja olla sitä kautta puheenjohtajan ajatusten bäckuppina tai haastajana.

4. Taiteilijaseuralla on mielestäni merkittävä rooli toimia taiteilijakunnan äänitorvena ja kaksisuuntaisena, taiteilijakunnan muuhun yhteiskuntaan ja päätöksentekoon liittävänä kanavana. Taiteilijaseuran on yritettävä pysyä ajan hermoilla, luettava sen signaaleja ja vaikutettava aktiivisesti taiteilijuuden kehittymiseen. Lisäksi Taiteilijaseura toimii laajan ja hajanaisen ammattikunnan kokoavana järjestönä.

Koen että seuran järjestämät avoimeen hakuun perustuvat näyttelyt ovat edelleen tärkeitä esittäytymisfoorumeita. Koska ne uudistuvat tuskastuttavan hitaasti, ne luovat suhdanteista riippumattomia käytäntöjä ja rakenteita, perinnettä. Pidän sitä arvokkaana ajassa, joka nojaa etukenoon tulevaisuuteen ja uudistuu pakkomielteisesti.

5. Olen ajankuvalle tyypillisesti yhtä määritelmää väistävä tekijä. Teen kuvataiteen lisäksi valosuunnittelutöitä (arkkitehtuurin alalla) ja näiden välimuotoja.  Tanssitaide ja siihen liittyvä tilan visuaalinen käsittely on myös ollut työsarkana. Taiteen tekeminen on minulle harvoin iloinen asia, se ahdistaa ja nostaa tunteita joiden olemassaoloa en välittäisi kohdata. Tarve siihen kuitenkin on.

 

ANNE TAMMINEN

1. Olen Anne Tamminen, kuvataiteilija, äiti ja harrastajalaulaja.

2. Liiton hallituksessa toimin vuodesta 2008 vuoteen 2011, josta toisena puheenjohtajana vuoden 2010. Tällä hetkellä olen näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.

3. Tällä hetkellä roolini on olla taustalla seuraten toimintaa siten, että voin tuurata Johannaa tarpeen vaatiessa. Viime vuoden olin aktiiviedustaja varsinaisen edustajan siirryttyä äitiyslomalle ja hoitovapaalle. Varsinaisen edustajan vaihdoksessa roolini oli olla siirtymän joustavana tukena ja auttamassa Johannaa. Koen myös, että useampaan liittoon kuuluvana en kuulu tiukasti yhteen ryhmittymään ja siten voin tarkastella asioita helposti useammista eri näkökulmista.

4. Pidän keskeisimpänä tehtävänä taiteilijapolitiikkaa, vaikuttamista taiteilijan asemaan. Lausuntojen ja kannanottojen laatiminen, yhteyksien pitäminen ja vaikuttaminen virkamiehiin ja poliitikkoin ovat oleellisia toimintatapoja. Seuran tulisi olla parannustavotteiden kokoava voima ja yhteisen suunnan näyttäjä.

5. Taiteilijana pidän haasteista. Tavoittelen teoksissani jonkinlaista lumousta, jota itse koen maailman ja elämän äärellä. Eläimet, tilat, rakennettu ympäristö, valo ja värit ovat kuvakieleni keskeisiä elementtejä. Lapsenomainen innostus ohjaa minua tekemään erilaisia ratkaisuja, jotta voisin aina yllättää itseni. Valokuva on yhteinen nimittäjä tekemisissäni ja sovellan sitä melkein luvattoman ennakkoluulottomasti. Nykyään käytän myös liikkuvaa kuvaa. Mieluiten operoin tilasidonnaisesti.