Työterveyslaitoksen tutkija: Jos kohtaat seksuaalista häirintää, älä vähättele kokemustasi

29.11.2017Kirjoittaja: Anna Salonen

52 prosenttia Taiteilija-lehden kyselyyn vastanneista ammattikuvataiteilijoista on kokenut seksuaalista häirintää. Kysyimme Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansiolta, mitä taiteilija voi tehdä, jos hän kohtaa seksuaalista häirintää.

Taiteilija-lehti kysyi marraskuun alussa ammattikuvataiteilijoilta, ovatko he kokeneet seksuaalista häirintää tai ahdistelua kuvataiteen kentällä. Kyselyyn vastasi 140 henkilöä. Heistä hieman yli puolet oli kokenut seksuaalista häirintää ja 38 prosenttia suoranaista ahdistelua.

Osassa vastauksista seksuaalista häirintää on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti. On esimerkiksi kerrottu, millaisessa tilanteessa häirintää on tapahtunut, kuka on häirinnyt ja miten.

Humalassa ollut naiskollega repi kirjaimellisesti vaatteita yltäni yksityistilaisuudessa.

Useita kertoja erityisesti humalassa olevat vanhemmat miespuoliset kollegat ovat esim avajaisten jatkoilla lähennelleet, kosketelleet ja ruinanneet ja jatkaneet käytöstä kielloista huolimatta.

Kaksi vanhempaa mieskollegaa ”suutelivat” eli tunkivat kieltä suuhuni täysin väkisin (rusentavan luja ote takaraivostani, en päässyt pois enkä voinut puhumalla kieltää) liiton pikkujouluissa. Molemmat tytöttelivät tässä yhteydessä. Iltatilaisuudessa mieskollega ”halasi” takaapäin, eli puristi rintojani, lopetti hyvin hitaasti kun pyysin, toisti tekonsa hetken päästä uudestaan.

Vastaajat toivat myös esille, miltä teko on kohteesta tuntunut.

Näyttelyn ripustuksen yhteydessä vanhempi mieshenkilö käyttäytyi inhottavasti ja koski minua niin että inhotti.

Toimi näin, jos kohtaat seksuaalista häirintää:

Älä vähättele tapahtunutta.

Reagoi välittömästi, älä oleta, että käytös loppuu, jos sitä ei ole huomaavinaan.

Ota asia heti puheeksi häiritsevästi käyttäytyvän kanssa. Hän ei itse välttämättä tiedä, että hänen käyttäytymisensä koetaan häiritsevänä.

Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut häiritsevänä.

Pyydä apua.

Lähde: Työterveyslaitos

Suomen Taiteilijaseuran sivuilla on lista tahoista, jotka tarjoavat apua seksuaalisen häirinnän uhrille.

Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio korostaa, että on tärkeää pukea sanoiksi tilanteita, joissa seksuaalista häirintää on koettu. Hän neuvoo kirjaamaan tapahtuneen tarkasti ylös. Mitä tapahtui, milloin, missä, kuka oli tekijä, millaisia tunteita koki ja kuinka usein häirintä toistui.

Työterveyslaitos (TTL) on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet, miten toimia, jos kohtaa työpaikalla seksuaalista häirintää. Ensimmäinen ohje on olla vähättelemättä tapahtunutta. Ansion mukaan omien kokemusten vähättely on hyvin tyypillistä.

”Siinä kohtaan ollaan jo todella pitkällä, jos uskalletaan kertoa asiasta jollekin tai nostaa asia esille”, Ansio sanoo.

TTL neuvoo reagoimaan häiritsevään käytökseen heti. Ohjeena on ottaa asia puheeksi häiritsijän kanssa ja kertoa tälle, mikä hänen käytöksessään oli häiritsevää. Ansio huomauttaa, että häiritsijät eivät välttämättä aina tiedä tekojensa olleen toisen mielestä ei-toivottuja.

”Se, että jotenkin pystyy verbalisoimaan, mitä ylipäänsä tapahtui ja mikä siinä oli epämiellyttävää tai kiusallista. Se on yksi askel kohti sitä, että ilmiö tulee tunnistettavaksi ja sellaiseksi, että siitä voidaan puhua ja että siihen voidaan puuttua”, sanoo Ansio.

Ansio korostaa puhumisen ja asioiden maltillisesti esiintuomisen olevan avain kulttuurin muuttumiseen asian ympärillä.

Seksuaaliseen häirintään liittyvät vallankäytönrakenteet ovat ongelma monilla aloilla

Useissa Taiteilija-lehden kyselyn vastauksissa ahdistelijan kerrotaan olevan vanhempi mies. Ansio näkee asian kulttuurisena kysymyksenä. Vielä muutama vuosikymmen sitten taiteilijakenttä oli huomattavasti miesvaltaisempi kuin nyt. Nyt ollaan päästy tilanteeseen, jossa sukupuolten kirjo alalla on laajentunut nopeasti. Ansion mukaan ollaan tilanteessa, jossa kaikkien sukupuolten pitäisi tulla asiallisesti toimeen kaikkien kanssa.

Hän huomauttaa, että kuvataiteen kentällä on monenlaisia sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Esimerkiksi miesten miehiin kohdistama seksuaalinen häirintä saattaa olla vielä vaietumpaa kuin miesten naisiin kohdistama häirintä. Ansio kuitenkin kokee, että nuoremmalle sukupolvelle käsitys tasa-arvosta on iskostunut paremmin.

Ansion mukaan seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvistä valtarakenteista puhutaan hyvin yksipuolisesti. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös muuhun kuin sukupuoleen tai ikään.

Ansion mukaan seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvistä valtarakenteista puhutaan hyvin yksipuolisesti. Hänen mukaansa olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös muihin asioihin kuin vain sukupuoleen tai ikään. Taidekentällä ei ole esimerkiksi tutkittu, kokevatko ulkomaalaistaustaiset kielivähemmistöön kuuluvat taiteilijat enemmän vai vähemmän seksuaalista häirintää kuin muut taiteilijat? Tai kokevatko koulutetut taiteilijat enemmän vai vähemmän häirintää kuin vähemmän koulutetut taiteilijat?

Liittyykö seksuaaliseen häirintään aina vallankäyttöä?

Ansio miettii hetken ja vastaa kyllä, ei-toivottuun käytökseen liittyy aina vallankäyttöä.

Ansio toteaa seksuaaliseen häirintään liittyvien vallankäytönrakenteiden olevan ongelma jokaisella alalla – ei pelkästään kuvataidealalla. Hän pohtii, että yhtäältä yksin työskenteleminen saattaa jopa suojata kuvataiteilijoita  häirinnältä.

”Kun työskentelee yksin, on vähemmän kontaktissa toisten kanssa kuin, jos työtä tehtäisiin tiiviisti ryhmissä kuten esimerkiksi teatteri ja elokuva-alalla tehdään.”

Vapaasti ja itsenäisesti työskenteleminen tuo toisaalta turvattomuutta tilanteissa, joissa koetaan kollegan aiheuttamaa seksuaalista häirintää, eikä olla minkään organisaation tai työsuhteen suojissa. ”Ei ole niitä henkilöitä tai tahoja, joihin voisi ottaa yhteyttä ja joilla olisi poweria puuttua tilanteeseen ja ottaa häiritsijä puhutteluun tai jopa lomauttaa tai irtisanoa hänet”, sanoo Ansio.

”Viime kädessä voi aina soittaa poliisille.”

TTL on kiinnostunut selvittämään itsensä työllistäjien kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta

”Pelon ja vaientamisen hälventämisessä (seksuaalisen häirinnän) näkyväksi tekeminen ja asiallinen tiedon tuominen ovat avainasemassa. Asia herättää paljon tunteita, joten asiallisuus, tyyneys ja tekojen konkretisoiminen ovat parhaita aseita tämän ilmiön kitkemiseen”, sanoo Ansio.

Työterveyslaitoksella ollaan hänen mukaan kiinnostuneita selvittämään yksin työtätekevien itsensä työllistäjien kokemuksia erilaisista työhön liittyvistä kaltoin kohtelun tilanteista. Ansiosta olisi kiinnostavaa myös päästä rakentamaan selvityksen pohjalta toimivia käytäntöjä, miten epäasialliseen kohteluun voisi puuttua, kun ei ole työsuhteen tai työnantajan tarjoamaa turvaa.