Uudella palstalla neuvotaan kuvataiteilijaa lain kiemuroissa

26.8.2019Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen

Moni kuvataiteilija kaipaa jossain vaiheessa uraansa apua lakiviidakossa luovimiseen. Maksuton oikeudellinen neuvonta onkin yksi käytetyimmistä Suomen Taiteilijaseuran jäsenpalveluista. Syksyllä Taiteilija-lehdessä käynnistyvällä Lakimiehen pöydällä -palstalla STS:n lakimies Aura Lehtonen ratkoo kuvataiteilijoiden kohtaamia oikeudellisia ongelmia.

Erilaiset ammatinharjoittamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat lähes jokaiselle kuvataiteilijalle jossain vaiheessa uraa ajankohtaisia. Esimerkiksi sopimuksiin, työttömyysturvaan tai tekijänoikeuksiin liittyvät lainsäädännön kiemurat voivat olla hankalia tulkita. Samalla tapausten yksilöllisyys ja kuvataiteilijan työn erityispiirteet vaikeuttavat ohjeistusten suoraviivaista soveltamista.

Suomen Taiteilijaseura tarjoaa jäsenjärjestöjensä taiteilijajäsenille maksutta ammatinharjoittamista koskevaa oikeudellista neuvontaa. Lisäksi seuran verkkosivuilta löytyviä tietopaketteja esimerkiksi verotuksesta ja työttömyysturvasta voivat vapaasti hyödyntää kaikki kentän toimijat.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies Aura Lehtonen ratkoo työkseen kuvataiteilijoiden kohtaamia oikeudellisia ongelmia. Kuva: Rosa Kuosmanen

Viime joulukuussa STS:n lakimiehenä aloittanut Aura Lehtonen rohkaisee taiteilijoita ottamaan häneen yhteyttä matalalla kynnyksellä. Työn monipuolisuus ja neuvontapyyntöjen kirjo on käynyt Lehtoselle nopeasti selväksi.

”Pöydälleni päätyy eniten sopimuksia, verotusta ja työttömyysturvaa koskevia neuvontapyyntöjä. Seuraavaksi yleisimmät aiheet liittyvät arvonlisäveroihin ja apurahoihin. Erikoistuin opinnoissani immateriaalioikeuksiin kuten tekijänoikeuteen ja henkilötietojen suojaan, joiden parissa pääsen Taiteilijaseurassa myös laajasti työskentelemään.”

Lakimiehen pöydälle päätyy eniten sopimuksia, verotusta ja työttömyysturvaa koskevia neuvontapyyntöjä.

Sopimuksia koskevat kysymykset voivat liittyä esimerkiksi sopimusluonnoksen kommentointiin ennen kuin taiteilija allekirjoittaa sopimuksen, tai jälkikäteen sopimuksen tulkintaan mahdollisessa riitatilanteessa. Verotukseen liittyvät kysymykset ovat Lehtosen mukaan usein hyvin konkreettisia, kuten kuinka ilmoittaa menot tai apurahat verotuksessa. Johtuen kuvataiteilijan poikkeuksellisesta ja hankalasti tunnistettavasta asemasta työmarkkinoilla useat ongelmatilanteet koskevat työttömyysturvaa.

”Kuvataiteilijan työssä yksi valitettavan yleinen työttömyysturvaan liittyvä oikeudellinen ongelma on, että työ- ja elinkeinotoimisto on tulkinnut kuvataiteilijan työllistyvän omalla työllään eikä ole siksi oikeutettu työmarkkinatukeen. Nämäkin tilanteet voivat lisäselvitysten myötä päättyä kuitenkin taiteilijan eduksi.”

Lakimiehen pöydällä noin 20 tapausta kuukaudessa

Neuvontapyyntöjen lisäksi Lehtosen tehtäviin kuuluu seurata kuvataidealaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittymistä. Hän toimii myös Taiteilijaseuran kilpailuasiamiehenä eli neuvoo kuvataidekilpailujen järjestämisessä ja seuraa STS:n kilpailusääntöjen noudattamista. Tavoitteena on varmistaa kilpailuihin osallistuvien kuvataiteilijoiden tasapuolinen kohtelu ja neuvoa järjestäjiä esimerkiksi kohtuullisten palkkioiden määrittämisessä.

Olen täällä sen takia, että taiteilija voi keskittyä omaan työhönsä eikä joudu käyttämään aikaa lakiviidakossa.

”Julkisen taiteen kilpailut kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, mikä on hienoa, koska ne lisäävät kuvataiteilijoiden työtilaisuuksia. Samalla kuitenkin kilpailujen ja järjestäjien kirjo on melkoinen. Kannustan niin osallistuvia taiteilijoita kuin järjestäjiä olemaan rohkeasti yhteydessä epäselvissä tilanteissa, mielellään jo valmisteluvaiheessa.”

Taiteilija-lehdessä syksyllä käynnistyvä Lakimiehen pöydällä -palsta käsittelee yleisimpiä kuvataiteilijoiden kohtaamia ongelmia tapausesimerkkien kautta. Tarkoituksena on esitellä ja ratkoa erilaisia kuvataiteilijan työssä vastaan tulevia oikeudellisia ongelmia. Ensimmäiset aiheet koskevat juuri sopimuksia ja työttömyysturvaa.

”Koska neuvontapyynnöissä on myös samankaltaisuuksia, asioiden avaaminen juttusarjan muodossa voi hyödyttää kerralla useampaa taiteilijaa.”

Uusia neuvontapyyntöjä tulee STS:n lakimiehelle keskimäärin 20 kuukaudessa. Yhdessä yhteydenotossa voi olla joko yksi tai useampi oikeudellinen ongelma. Joskus ongelma ratkeaa jo puhelinsoiton aikana, joskus selvittely voi kestää muutamasta päivästä useampaan kuukauteen. Yleensä ratkaisu aina lopulta löytyy.

”Olen täällä sen takia, että taiteilija voi keskittyä mahdollisimman paljon omaan työhönsä eikä joudu käyttämään aikaa lakiviidakossa.”

Lakimiehen pöydällä -palsta käynnistyy syyskuussa.