Taiteilija-lehti kysyy seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta suomalaisessa kuvataiteessa

7.11.2017

#MeToo-kampanja on tuonut esiin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun laajuuden kulttuuri- ja taidealalla. Kuvataiteen alalla on myös paljastunut vakava ahdistelutapaus, jossa useat naiset syyttävät Artforum-lehden entistä kustantajaa seksuaalisesta ahdistelusta. 5 000 taidealan ammattilaista on allekirjoittanut Not Surprised -kampanjan vetoomuksen, jossa tunnustetaan että seksuaalinen ahdistelu ja häirintä on vakava ongelma taidemaailmassa.

Taiteilija-lehti kysyy, kohtaavatko suomalaiset ammattikuvataiteilijat työssään seksuaalista häirintää tai ahdistelua?

Seksuaalinen häirintä on syrjintää. Se on määritelty seuraavasti laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta: ”Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

Seksuaalinen ahdistelu on rikos, joka määritellään laissa seuraavasti: ”Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen kestää muutaman minuutin. Kysely on auki 13.11.2017 saakka ja sen tulokset julkaistaan Taiteilija-verkkolehdessä. Lisätietoja kyselystä voi tiedustella sähköpostitse taiteilijalehti@gmail.com.

Kyselyyn pääset vastaamaan täältä.

Lue myös:

#MeToo -ilmiö ulottuu nyt kuvataidealalle – Tuhannet taiteen ammattilaiset tuomitsevat seksuaalisen ahdistelun